Achtergrond van dit project:
Dit project is ontstaan tijdens de eerste bijeenkomst over “De Spontane stad, hoe doe je dat?”, een bijeenkomst georganiseerd door Club Cele en het Zwols Architectuur Podium. Anne Marth kwam met het voorstel om het niet alleen over de spontane stad te hebben maar het ook te gaan doen. emand anders noemde tijdens dit stadscafé de brugwachtershuisjes in Zwolle die niet langer in gebruik zijn en een goede testcase vormen om op een behapbare schaal op prachtige zichtlocaties te experimenteren met nieuwe vormen van herbestemmen. Gooitske was meteen enthousiast over de plannen en samen zijn we aan de slag gegaan.

Nu werken we met tal van partners en makers aan een programmering van een jaar voor de vijf brugwachtershuisjes. We hebben ideeën genoeg maar willen steeds genoeg ruimte houden voor spontaniteit en onverwachte zaken. Zodat iedereen mee kan doen!

Het doel van dit initiatief:
De functie voor de brugwachter is verloren gegaan, de bruggen worden nu centraal bediend, maar de kleine ruimtes (en soms de grote betonnen bakken onder het wegdek) kunnen nieuwe betekenis krijgen als wachthuisjes, een plek om een tijdje te wachten of een plek om kunst/cultuur te maken rondom het thema wachten. We vinden het belangrijk dat door de programmering de oude sociale functie van de brugwachtershuisjes als ontmoetingsplek in de openbare ruimte weer terugkomt. Er gebeurt nog niet zoveel in Zwolle op het gebied van spontane stadsontwikkeling en op creatieve wijze herbestemmen van lege ruimtes in de stad. En dat terwijl er zoveel creatief en ondernemend talent in de stad is. Met de programmering willen we onverwachte ontmoetingen mogelijk maken, partijen samenbrengen en andere initiatiefnemers in de openbare ruimte van Zwolle inspireren.

Initiatiefnemers:
Waar wacht je op?!’ is een cocreatie van veel verschillende partijen. Gooitske Zijlstra en Anne MarthKuilder (Ministerie van Onverwachte Zaken) zijn de trekkers van dit project. Gooitz is een echte enthousiasteling en heeft meerdere succesvolle projecten op gebied van (organische) gebiedsontwikkeling, leegstandsvraagstukken, stadsontwikkeling en burgerparticipatie op haar conto. Zij is landelijk actief en als Zwolse Stadsmaker betrokken bij Agenda Stad en Steden in transitie, een initiatief van Pakhuis de Zwijger. Het Ministerie van Onverwachte Zaken is het bedrijf van een creatieve organisatieadviseur. Anne Marth werkt graag samen met kunstenaars, theatermakers en socialdesigners om voor vernieuwing te zorgen.

Meedoen? Leuk! Kijk bij waar wacht jij op?!’ voor meer informatie of neem contact met ons op!

Anne Marth Kuilder - onverwachte zaken
gooitske zijlstra