holtenbroekerbrug

Holtenbroekerbrug

Het ontwerp is van Witteveen en Bos, een ingenieursbureau voor civiel werk uit Deventer. De tekeningen zijn gemaakt in 1964, de bouw is van 1965. De brug was nodig voor de ontsluiting van Holtenbroek en als buitenring om de binnenstad voor ontsluiting van de noordelijke uitbreidingswijken.
wit

De vormgeving van de heftorens en van het brugwachtershuisje lijkt erg op wat Rijkswaterstaat in die tijd in Nederland maakte. Waarschijnlijk deed Witteveen en Bos meer opdrachten voor Rijkswaterstaat. Het huisje is als uitkijkpost vormgegeven: hoog en buiten het brugdek dat met middenberm en al omhooggaat.

holtenbroekerbrug
hofvlietbrug

Hofvlietbrug

Deze brug uit 1972 werd waarschijnlijk in gemeentelijke dienst ontworpen. De Hofvlietbrug werd nodig toen de westelijke binnenring om de stad werd gemaakt: van Pannekoekendijk naar Schutt daar niet over. Het huisje zelf is een beetje onbeduidend. Het uitzicht vanuit dit huisje op het Rodentorenplein is daarentegen magnifiek!

wit

hofvlietbrug
schoenkuipenbrug waar wacht je op

Schoenkuipenbrug

Dit minihuisje is in 1907 door Laurens Krook een markante stadsarchitect uit Zwolle ontworpen. Gemaakt bij Wispelwey, de voormalige ijzergieterij en machinefabriek (ook wel De Nijverheid genoemd). Dat bedrijf is meer dan 120 jaar een van de meest toonaangevende Zwolse industriële bedrijven geweest.
wit

Krook ontwierp ook de Menistenbrug, het voormalige Gymnasium Celeanum (Veerallee) en de Sassenpoortenbrug. De Schoenkuipenbrug was nodig om de route vanuit Almelo-Raalte via Wipstrikkerallee te verbinden met de oostelijke binnenstad: een binnenringetje langs Wezenlanden. Het brugwachtershuisje is heel klein: de brug werd en wordt op de brug zelf bediend met een draaihendel. Er is dus geen apparatuur in het huisje ondergebracht. In 2008 is de brug is in 2008 gerenoveerd en is daarvoor in zijn geheel naar Friesland gebracht. Lees er meer over in het archief van de Stentor.
schoenkuipenbrug
MENISTENBRUG ZWOLLE WAAR WACHT JE OP

Menistenbrug

Net als de Schoenkuipenbrug ontworpen door stadsarchitect Laurens Krook, maar dan twintig jaar later, in 1927. De brug was nodig voor de ontsluiting van de wijk Wipstrik die in aanbouw werd genomen. Krook ontwierp meer van deze utilitaire gebouwtjes: zie ook het huisje bij groot Wezenland/Van Karnebeekstraat aan de waterkant.

De architect was een markante persoonlijkheid zo is te lezen op de site van het NAI. “Hij had op zijn bureau een strenge discipline, beschikte over een groot plichtsbesef en enorme werkkracht. Hij was […] ‘gehandicapt’ door de incompetentie van wethouders die hij typeerde als ‘koekebakkers’. Om te voorkomen dat wethouders tekeningen meenamen zou Krook ze op het dikste karton geplakt hebben. Het archief in Zwolle heeft inderdaad een aantal tekeningen van Krook op dik papier, prachtig uitgewerkt in pen en Oost-Indische inkt, soms ingekleurd en beletterd met een letter in gotische trant.”
menistenstraatbrug
hanekamp brug waar wacht je op jarno kraakvanger

Hanekampbrug

Gemaakt in de periode 1958-1963 door architect De Boer, in gemeentelijke dienst. Het hele gebied van de Weezenlanden en Schuurmanstraat kon tot de aanleg van dijken en gemalen onder water lopen tot aan de Assendorperdijk.
wit
wit

Toen de buurt Hanekamp vanaf 1951 werd gebouwd en de ontwatering van dit gebied tussen Almelo’s kanaal en Assendorperdijk was geregeld, werd een stedenbouwkundig plan gemaakt voor Schuurmanstraat en Luttenbergstraat. Toen werd de Hanekamperbrug nodig. De betonconstructie laat een dakje zien dat uitkraagt aan twee kolommen. De glaspuien (stalen kozijnen) staan daarin: er zijn zo nauwelijks hoeken en dus onbelemmerd zicht. De constructie komt dus voort uit de eis van ‘uitzicht’.

hanekampbrug

Met dank aan Het Oversticht die ons van deze informatie voorzag. Heb jij foto’s, verhalen of ander materiaal over de vijf brugwachtershuisjes? Wij hebben daar veel belangstelling voor! We hopen dat je contact met ons op wilt nemen!